Ubezpieczenie kosztów rezygnacji

We współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa, oferujemy Państwu możliwość wykupienia Ubezpieczenia Kosztów Rezerwacji. Opcja ta jest jest niezwykle przydatna w przypadku, gdy z nieprzewidzianych przyczyn, jesteśmy zmuszeni do rezygnacji z rejsu, czarteru, a co za tym idzie z wykupionego biletu lotniczego czy autokarowego. 

Szczególnie w niepewnych czasach warto się dodatkowo ubezpieczyć, aby przeznaczone środki na wymarzony rejs, nie przepadły.

Co można ubezpieczyć?

imprezę turystyczną, rejs, czarter jachtu, bilety lotnicze, promowe, autokarowe, kolejowe, wynajem samochodu, udział w konferencjach, szkoleniu, kursie, warsztatach, bilet na imprezę masową, koncert, imprezę sportową.

TU Europa przygotowało dwa warianty takiego ubezpieczenia:

100%

Ubezpieczenie można wykupić w ciągu 10 dni od dnia zakupu podróży, jeżeli do wyjazdu zostało mniej niż 30 dni, ale więcej niż 8 to należy wykupić ubezpieczenie w ciągu 3 dni, jeżeli zostało mniej niż 8 dni, to można wykupić ubezpieczenie jedynie w dniu zawarcia umowy.

 • ubezpieczenie zawiera:

  - nagłe zachorowanie ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży;

  - nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży;

  - nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego lub współuczestnika podróży powodujący znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej ubezpieczonego lub współuczestnika podróży i nierokujący wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mający miejsce w czasie podróży;

  - nieszczęśliwy wypadek osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży skutkujący natychmiastową hospitalizacją i nierokujący wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mający miejsce w czasie podróży;

  - komplikacje związane z ciążą (do 32 tygodnia) ubezpieczonej, współuczestniczki podróży, żony lub konkubiny ubezpieczonego, żony lub konkubiny współuczestnika podróży, pod warunkiem, że w momencie zawarcia umowy była przed 10 tygodniem ciąży;

  - Wyznaczenie daty porodu ubezpieczonej lub współuczestniczce podróży na czas podróży, jeżeli data ta nie była znana w momencie zawarcia umowy podróży lub umowy ubezpieczenia;

  - śmierć ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej i zachorowania na COVID-19;

  - śmierć osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, która nastąpiła w ciągu 45 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu lub w trakcie podróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej, zachorowania na COVID-19, samobójstwa;

  - szkoda w mieniu ubezpieczonego, osoby mu bliskiej lub współuczestnika podróży, powstałe w wyniku zdarzeń losowych bądź kradzieży z włamaniem;

  - utrata pracy przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, pod warunkiem, że w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczony lub współuczestnik podróży był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo pracował przez okres co najmniej 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas określony;

  - wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty rozpoczęcia pracy na dzień rozpoczęcia lub trwania podróży;

  - kradzież dokumentów ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, niezbędnych w podróży, mająca miejsce w okresie 30 dni poprzedzających datę wyjazdu;

  - szkoda rzeczowa poniesiona w wyniku wypadku komunikacyjnego ubezpieczonego lub współuczestnika podróży;

  - kradzież pojazdu należącego do ubezpieczonego lub współuczestnika podróży;

  - otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania lub informacji o postępowaniu rozwodowym;

  - otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do sądu;

  - wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego;

  - szkoda w mieniu pracodawcy ubezpieczonego lub współuczestnika podróży;

  - wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatorium;

 • dodatkowo płatne:

  - nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży na COVID-19, potwierdzone testem i zaświadczeniem lekarskim, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży (dopłata 60% ceny ubezpieczenia);

  - nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub osoby bliskiej współuczestnikowi podróży na COVID-19, potwierdzone testem i zaświadczeniem lekarskim, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży (dopłata 60% ceny ubezpieczenia);

  - nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży, będące następstwem choroby przewlekłej, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży (dopłata 100% ceny ubezpieczenia);

  - nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży będące następstwem choroby przewlekłej, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży (dopłata 100% ceny ubezpieczenia).

 • ubezpieczenie nie zawiera:

  - akt terrorystyczny, do którego doszło nie wcześniej niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży w kraju będącym celem podróży ubezpieczonego, który miał miejsce w promieniu maksymalnie do 250 km od celu podróży;

  - otrzymanie propozycji adopcji dziecka przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży;

  - otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży powołania do rozgrywek sportowych o randze międzynarodowej, które odbywają się w trakcie trwania podróży.

Cena: 2,89% kosztu wyjazdu*

100% Max

Ubezpieczenie można wykupić w ciągu 10 dni od dnia zakupu podróży, jeżeli do wyjazdu zostało mniej niż 30 dni, ale więcej niż 8 to należy wykupić ubezpieczenie w ciągu 3 dni, jeżeli zostało mniej niż 8 dni, to można wykupić ubezpieczenie jedynie w dniu zawarcia umowy.

 • Ubezpieczenie zawiera:

  - nagłe zachorowanie ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży;

  - nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży;

  - nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego lub współuczestnika podróży powodujący znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej ubezpieczonego lub współuczestnika podróży i nierokujący wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mający miejsce w czasie podróży;

  - nieszczęśliwy wypadek osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży skutkujący natychmiastową hospitalizacją i nierokujący wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mający miejsce w czasie podróży;

  - komplikacje związane z ciążą (do 32 tygodnia) ubezpieczonej, współuczestniczki podróży, żony lub konkubiny ubezpieczonego, żony lub konkubiny współuczestnika podróży, pod warunkiem, że w momencie zawarcia umowy była przed 10 tygodniem ciąży;

  - Wyznaczenie daty porodu ubezpieczonej lub współuczestniczce podróży na czas podróży, jeżeli data ta nie była znana w momencie zawarcia umowy podróży lub umowy ubezpieczenia;

  - śmierć ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej i zachorowania na COVID-19;

  - śmierć osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, która nastąpiła w ciągu 45 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu lub w trakcie podróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej, zachorowania na COVID-19, samobójstwa;

  - szkoda w mieniu ubezpieczonego, osoby mu bliskiej lub współuczestnika podróży, powstałe w wyniku zdarzeń losowych bądź kradzieży z włamaniem;

  - utrata pracy przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, pod warunkiem, że w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczony lub współuczestnik podróży był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo pracował przez okres co najmniej 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas określony;

  - wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty rozpoczęcia pracy na dzień rozpoczęcia lub trwania podróży;

  - kradzież dokumentów ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, niezbędnych w podróży, mająca miejsce w okresie 30 dni poprzedzających datę wyjazdu;

  - szkoda rzeczowa poniesiona w wyniku wypadku komunikacyjnego ubezpieczonego lub współuczestnika podróży;

  - kradzież pojazdu należącego do ubezpieczonego lub współuczestnika podróży;

  - otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania lub informacji o postępowaniu rozwodowym;

  - otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do sądu;

  - wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego;

  - szkoda w mieniu pracodawcy ubezpieczonego lub współuczestnika podróży;

  - wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatorium;

  - nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży na COVID-19, potwierdzone testem i zaświadczeniem lekarskim, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży;

  - nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub osoby bliskiej współuczestnikowi podróży na COVID-19, potwierdzone testem i zaświadczeniem lekarskim, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży;

  - nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży, będące następstwem choroby przewlekłej, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży;

  - nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży będące następstwem choroby przewlekłej, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży;

  - akt terrorystyczny, do którego doszło nie wcześniej niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży w kraju będącym celem podróży ubezpieczonego, który miał miejsce w promieniu maksymalnie do 250 km od celu podróży;

  - otrzymanie propozycji adopcji dziecka przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży;

  - otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży powołania do rozgrywek sportowych o randze międzynarodowej, które odbywają się w trakcie trwania podróży.

Cena: 6,5% kosztu wyjazdu*

*maksymalna suma ubezpieczenia na osobę to: 35 000,00 PLN

Facebook

Dołącz do nas

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać od nas informacje o aktualnych promocjach i okzajach
Dziękujemy
PASAT CHARTER 2018

Szukaj